917 99 707

Lensbygdavegen 439, 2848 Skreia

Du må ha pdf reader for å se på analysene, den finner du her.

1 Slått 2022

Prøve 2 Hammerstad N                   Kvalitetsklasse H3          Tørrstoffprosent 78

Prøve 4 Holthe                                   Kvalitetsklasse H3          Tørrstoffprosent 78

Prøve 3 Gårdløs                                 Kvalitetsklasse H3          Tørrstoffprosent 82

 

2 Slått

Prøve 7 Hammerstad Nedre               Kvalitetsklasse H1        Tørrstoffprosent 71

Prøve 9 Amlie                                        Kvalitetsklasse H1         Tørrstoffprosent 73

Prøve 6 Smeby 2.                                   Kvalitetsklasse H2         Tørrstoffprosent 72

Prøve 5 Hammerstad Øvre                  Kvalitetsklasse H3         Tørrstoffprosent 74

Prøve 10 Owren                                     Kvalitetsklasse H3         Tørrstoffprosent 76